Stål & Byggnadssmide

CE märkta stålkonstruktioner för olika behov

Konstruktionssmide i form av pelare, balk, element, ramar eller maskinkomponenter ställer krav på traditionellt hantverk, teknisk kunnande och noggrann dokumentation. Genom rätt kompetens och styrda processer säkerställs följande,

 • En trygg certifierad samarbetspartner
 • Effektiv tillverkning och installation
 • Samordning
 • Snabba leveranstider
 • Kvalitet
 • Konkurrenskraftiga priser

Med långsiktiga kundrelationer i fokus värdesätter vi dessutom,

 • Flexibilitet
 • Transparens
 • Etik & moral

Smidesdetaljer & klenssmide

Många gånger är kundens behov annat än bärande konstruktionssmide, det kan röra om smide i funktionellt syfte eller en utseendemässig detalj för att knyta ihop helheten. Självklart tillverkar och monterar vi även detta, nedan följer exempel på sådana smideskomponenter

 • Räcken
 • Trappor
 • Kantstöd till rabatter
 • Cykelställ
 • Bänkar
 • Ramper
 • Trösklar
 • Inklädnader
 • Bord
Rulla till toppen